Сайт використовує cookies та інші вебінструменти відповідно до передбаченої законодавством Політики приватності.

Про нас

Наш навчальний центр спеціалізується на тому, щоб навчити якомога більше українців фінансовій грамотності. Актуальність питань низького рівня фінансової грамотності населення особливо зросла в останні десятиліття, коли значно загострилися проблеми відсутності заощаджень, нездатності вживати ефективних заходів, спрямованих на захист власного добробуту. Саме тому пріоритетним стає формування знань про фінанси у повсякденному житті родини, місцевої громади, українського суспільства.

Населення ефективніше та розсудливіше користується фінансовими послугами, якщо знає, як вони можуть допомогти в управлінні особистими фінансами та примноженні статків. Фінансова грамотність – це багаж знань і навичок, які формують правильне ставлення до особистих грошей і дозволяють людині приймати вигідні для себе рішення. Поняття застосовується як стосовно окремого громадянина, так і для оцінки рівня розвитку суспільства.
Фінансова грамотність потрібна кожній людині аби ефективно користуватися грошима й швидко досягати нових рівнів матеріального добробуту та у вирішенні таких задач, як планування сімейного бюджету, грамотне управління власними ресурсами, створення джерел пасивного доходу, управління витратами, розумне користування послугами, забезпечення майбутнього.

Фінансово обізнані громадяни ухвалюють відповідальні фінансові рішення і почуваються захищеними, адже піклуються про особистий фінансовий добробут і фінансову незалежність на кожному етапі життя, завчасно формують фінансову подушку безпеки на випадок криз та форс-мажорних ситуацій. Крім того, завдяки належному рівню фінансової грамотності люди будуть приймати більш свідомі рішення про те, яким чином розпорядитися своїми родинними фінансами, як скористатися тими чи іншими можливостями, які надає фінансовий сектор.